Rozbiórki

Wyburzenia Wrocław – co należy o tym wiedzieć?

Żadne wyburzenie czy rozbiórka budynku nie należy do łatwych zadań. Jednej strony jest to bardzo skomplikowany proces, który zawsze poprzedzony jest często długimi przygotowaniami. Po drugie, każde wyburzenie budynku łączy się z niemałymi kosztami.

Podstawy rozbiórki czyli wyburzanie Wrocław

Odpowiednie przygotowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na wyburzenie budynku to jednak nie wszystko. Pamiętać trzeba również o tym, że zawsze związane jest to z konkretnymi formalnościami prawnymi. Wiedzieć bowiem trzeba, że nawet jeśli budynek jest naszą własnością i stoi on na naszym terenie to nie można w dowolny sposób dokonać jego wyburzenia. Potrzebne są tu odpowiednie zgłoszenia takiej rozbiórki oraz uzyskanie konkretnych pozwoleń. Niestety wszystkie te przepisy mogą być dość skomplikowane. Dlatego zawsze należy zapoznać się z nimi bardzo dokładnie. Jeśli to konieczne, warto jest zapytać o poradę prawnego. Czasem warto w tym celu skorzystać z usług profesjonalnej firmy, np. Wyburzenia Wrocław. Wszystko po to, aby po ewentualnym wyburzeniu nie narazić się na wysokie kary finansowe.

Jeśli mowa o przepisach prawnych to w pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że czymś innym jest konieczność zgłoszenia rozbiórki, a czymś innym konieczność uzyskania pozwolenia. Przede wszystkim różnica wynika z wysokości budynku, który ma zostać wyburzony. Jeśli jego wysokość nie przekracza 8 metrów, wówczas konieczne jest jedynie zgłoszenie rozbiórki. Inaczej jest w przypadku budynku wyższego niż 8 metrów. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Specjalne pozwolenie nie będzie również konieczne jeśli budynek, który ma zostać wyburzony nie jest wpisany do rejestru zabytków. Jeśli jednak tak jest wówczas przed rozbiórką konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wydawanego przez konserwatora zabytków. W przypadku zgłaszania rozbiórki budynku bardzo ważne jest również zachowanie odpowiednich terminów. Wiedzieć bowiem trzeba, że budynek musi zostać wyburzony w terminie maksymalnie dwóch lat od momentu zgłoszenia rozbiórki. Ważne jest także, aby nie dokonywać rozbiórki zaraz po jej zgłoszeniu. Urząd ma bowiem termin 30 dni na wydanie decyzji odmownej co do rozbiórki. Zgłaszając rozbiórkę lub wnioskując o jej pozwolenie pamiętać należy, aby do wniosku dołączony był dokładny plan rozbiórki.

Rozbiórki Wrocław w praktyce

Jak już wspomniano, rozbiórka budynku nie należy do czynności tanich. Można się o tym przekonać analizując oferty firm rozbiórkowych, np. Wyburzanie Wrocław. Sama cena rozbiórki zależy od kilku czynników. Wymienić można tu choćby stan w jakim jest budynek, grubość jego ścian czy po prostu sama wielkość budynku. Na cenę wpływ ma także fakt czy z wyburzeniem związane będą także inne prace. Przykładem może być demontaż instalacji hydraulicznej. Niezależnie od wielkości i zakresu prac profesjonalna i doświadczona firma wyburzeniowa poradzi sobie z każdą rozbiórką. Ważne jednak, aby jak wspomniano, była to firma profesjonalna. Na rynku funkcjonuje przynajmniej kilka takich firm. Dobrym wyborem może być firma rozbiórkowa Wrocław.